HARD-2

HARD-2

POSYPKA DO UTWARDZANIA EKSTREMALNIE EKSPLOATOWANYCH BETONOWYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

HARD-2 jest gotową do użycia, suchą posypką (DST- dry shake topping) do powierzchniowego utwardzania nowych betonowych posadzek przemysł‚owych, od których wymagana jest ekstremalna odporność‡ na ś›cieranie.

Utwardzacze są… mieszaniną… wyselekcjonowanych bardzo twardych kruszyw metalicznych w postaci elektrokorundu i/lub węglika krzemu (twardość‡ ≥ 9,2 % w skali Mohsa), bardzo twardych kruszyw mineralnych, wysokosprawnego spoiwa cementowego, polimerowych dodatków modyfikują…cych i pigmentów.

Naniesione i zatarte na świeżo rozł‚ożonym betonie tworzą… gładką…, trwałą…, twardą…, odporną… na ścieranie i pylenie, naturalną… szarą… lub barwną… warstwę™ o strukturze marmurkowej.

HARD-2 stosuje się do stosuje się m in. w zakładach produkcyjnych i magazynach przemysłu rolno-spożywczego, przetwórstwa mięsnego i rybnego, zakładach przemysłu elektronicznego, w obiektach lub strefach zagrożonych wybuchem, magazynach wysokiego składowania, marketach budowlanych, chłodniach, mroźniach, halach wystawienniczych, halach parkingowych, garażowych, placach manewrowych, rampach.

Właściwości:
- bardzo wysoka odporność na ścieranie i obciążenia
- bardzo wysoka odporność na ścieranie udarowe
- antyelektrostatyczna, elektroprzewodząca
- wysoka wytrzymałość na ściskanie
- odporność na penetrację olejów i tłuszczów
- mrozoodporność, niepalność

Zalety:
- szybkość i niskie koszty wykonania
- bardzo długa żywotność posadzki
- wysoka estetyka i funkcjonalność
- łatwość w utrzymaniu czystości
- szczelność i brak pylenia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów