HARD-1 (KORUND-MIX)

HARD-1 (KORUND-MIX)

POSYPKA DO UTWARDZANIA INTENSYWNIE EKSPLOATOWANYCH BETONOWYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

HARD-1(KORUND-MIX) jest gotową do użycia, suchą posypką (DST- dry shake topping) do powierzchniowego utwardzania nowych betonowych posadzek przemysł‚owych, od których wymagana jest bardzo wysoka odporno涇 na ś›cieranie. Utwardzacze są mieszanką… wyselekcjonowanych twardych kruszyw kwarcowych, bardzo twardych kruszyw metalicznych w postaci elektrokorundu i/lub wę™glika krzemu (twardość‡ kruszyw 7-9,2 w skali Mohsa), wysokosprawnego spoiwa cementowego, polimerowych dodatków modyfikują…cych i pigmentów (w wersji barwionej). Naniesiony i zatarty na ś›wieżo rozł‚ożonym betonie tworzy gładką…, trwałą…, twardą… i odporną… na ścieranie i pylenie, naturalną… szarą… lub barwną… warstwą™ o strukturze marmurkowej.

HARD-1 (KORUND-MIX) stosuje się do stosuje się m in. w zakładach produkcyjnych i magazynach przemysłu rolno-spożywczego, przetwórstwa mięsnego i rybnego, zakładach przemysłu elektronicznego, w obiektach lub strefach zagrożonych wybuchem, magazynach wysokiego składowania, marketach budowlanych, chłodniach, mroźniach, halach wystawienniczych, halach parkingowych, garażowych, placach manewrowych, rampach .

Właściwości:
- wysoka odporność na ścieranie i obciążenia
- bardzo wysoka odporność na ścieranie udarowe
- antyelektrostatyczna, elektroprzewodząca
- wysoka wytrzymałość na ściskanie
- odporność na penetrację olejów i tłuszczów
- mrozoodporność, niepalność

Zalety:
- szybkość i niskie koszty wykonania
- bardzo długa żywotność posadzki
- wysoka estetyka i funkcjonalność
- łatwość w utrzymaniu czystości
- szczelność i brak pylenia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów