HARD-1

HARD-1

POSYPKA DO UTWARDZANIA ŚšREDNIO EKSPLOATOWANYCH BETONOWYCH POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH. 


HARD-1 jest gotową… do użycia suchą… posypką… (DST- dry shake topping) do powierzchniowego utwardzania nowych betonowych posadzek przemysł‚owych, od których wymagana jest wysoka odporność‡ na ś›cieranie.

HARD-1 jest mieszaniną… wyselekcjonowanych bardzo twardych kruszyw kwarcowych, wysokosprawnego spoiwa cementowego, polimerowych dodatków modyfikują…cych oraz pigmentów ( w wersjach barwionych). Naniesiony i zatarty na ś›wieżo rozłożonym betonie tworzy gł‚adką…, trwałą, twardą… , odporną… na ś›cieranie i pylenie, naturalną… szarą… lub barwną… warstwą™ o strukturze marmurkowej.

HARD-1 stosuje się do stosuje się m in. w zakładach produkcyjnych i magazynach przemysłu rolno-spożywczego, przetwórstwa mięsnego i rybnego, zakładach przemysłu elektronicznego, w obiektach lub strefach zagrożonych wybuchem, magazynach wysokiego składowania, marketach budowlanych, chłodniach, mroźniach, halach wystawienniczych, halach parkingowych, garażowych, placach manewrowych, rampach.

Właściwości:
- wysoka odporność na ścieranie i obciążenia 
- bardzo wysoka odporność na ścieranie udarowe
- antyelektrostatyczna, elektroprzewodząca 
- wysoka wytrzymałość na ściskanie 
- odporność na penetrację olejów i tłuszczów 
- mrozoodporność, niepalność

Zalety:
- szybkość i niskie koszty wykonania
- bardzo długa żywotność posadzki
- wysoka estetyka i funkcjonalność
- łatwość w utrzymaniu czystości
- szczelność i brak pylenia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów