Formularz do przygotowania opracowania technicznego posadzki

  Firma TYBET służy Państwu pomocą przy określeniu zoptymalizowanych parametrów posadzki tzn. :

  • grubości posadzki,
  • klasy betonu, z którego powinna być wykonana,
  • rodzaju i ilości zbrojenia rozproszonego 
  • parametrów podłoża / podbudowy posadzki,
  • dopuszczalnej wielkości pól dylatacyjnych,
  • sposobu wykonania i wypełnienia szczelin dylatacyjnych i przerw roboczych.

  Dodatkowo, możemy  skontaktować Państwa z wykonawcą, gwarantującym prawidłowe wykonanie posadzki .

DANE DO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ Z BETONU ZBROJONEGO WŁÓKNEM ROZPROSZONYM W TECHNOLOGII TYBET

Imię i Nazwisko * Firma* Adres* Email* Telefon* Fax: Nazwa obiektu* Powierzchnia m2* Lokalizacja inwestycji (miasto)*

Przeznaczenie:*

Pola nieobowiązkowe, jednak wskazane do wypełnienia, jeśli są Państwu znane poniższe parametry:


* - pola wymagane