Produkty

Dylatowanie i wypełnianie szczelin przemysłowych posadzek betonowych

Przed wykonaniem posadzki przemysłowej w hali magazynowej czy zakładzie produkcyjnym, należy mieć świadomość tego, że ich żywotność, funkcjonalność i wytrzymałość zależy przede wszystkim od optymalnego projektu. Konieczne jest bardzo precyzyjne wykonanie nawierzchni zgodnie z obowiązującymi standardami, a także odpowiednie użytkowanie. Warto więc zadbać o to, aby już na etapie planowanie inwestycji zwrócić uwagę na optymalne ulokowanie szczelin dylatacyjnych, pozwalających uniknąć powstawania rys i pęknięć w betonie wywołanych między innymi jego "skurczami". Konieczne jest także ustalenie rodzaju oraz liczebności zbrojeń, których celem jest zwiększenie trwałości całej posadzki. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, a w przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.


Prawidłowe uszczelnianie spoin konstrukcyjnych (szczelin dytatacyjnych)   

Spoiny wykonywane wewnątrz i na zewnątrz budynków można podzielić na spoiny tzw. mix - występują wtedy, gdy łączą dwa różne materiały, np. pomiędzy ścianą a futryną, spoiny konstrukcyjne (szczeliny dylatacyjne) - występują wtedy, gdy najczęściej łączą elementy z tego samego materiału, np. betonu, pomiędzy którymi występują naprężenia. Dla prawidłowego i trwałego wykonania spoin konstrukcyjnych należy stosować  profesjonalne poliuretanowe kity i kleje uszczelniające – zalecane w systemie posadzek  TYBET – HARD tj.  TECTANE 2050  i POLYURETHANE-50 FC Den Braven  niezbędne jest zagruntowanie podłoży porowatych jak beton i tym podobne podłoża mineralne za pomocą środka gruntującego Primer 250 Den Braven . W wypadku podłoży gładkich, równych, niechłonnych (jak stal czy metale) niezbędne jest zastosowanie do czyszczenia i odtłuszczania specjalnego środka pod nazwą First 1 Den Braven. 

Spoina znajdująca się w miejscu występowanie naprężeń musi być odporna na ściskanie oraz rozciąganie. Powodem istnienia naprężeń pomiędzy elementami konstrukcyjnymi są: wibracje występujące na skutek ruchu ulicznego lub pracy ciężkich urządzeń, zginanie będące skutkiem silnych podmuchów wiatru, rozszerzanie i kurczenie się materiałów konstrukcyjnych przez pochłanianie lub odparowanie wilgoci, rozszerzanie i kurczenie się materiałów konstrukcyjnych poprzez zmiany temperatury (rozszerzalność cieplna).

Na etapie projektowania budynku należy te naprężenia brać pod uwagę, podobnie jak długość i szerokość spoin. W przeciwnym razie zastosowany uszczelniacz w spoinie nie będzie spełniał prawidłowo swojej funkcji. Chociaż pierwsze trzy z wymienionych powyżej przyczyn powstawania naprężeń są bardzo istotne, to jednak mimo wszystko do najistotniejszych należą wszelkie ruchy (skurcz i rozszerzanie) spowodowane zmianami temperatur. Wszystkie materiały konstrukcyjne i budowlane posiadają współczynnik rozszerzalności cieplnej, który można odnaleźć w kartach technicznych bądź u dostawcy. W poniższej tabeli zestawiono współczynniki rozszerzalności cieplnej dla najpopularniejszych materiałów konstrukcyjnych i budowlanych. Zauważyć należy ogromne różnice tych współczynników dla różnych materiałów.

Dla przykładu plastik posiada współczynnik rozszerzalności cieplnej o 8-9 razy większy niż szkło!

Przykład

Mamy element betonowy o długości 5 metrów. W warunkach naszego klimatu taki element będzie wyeksponowany na temperaturę maksymalną +30°C oraz minimalną -10°C. To daje różnicę temperatur 40°C.                                                               Element betonowy o długości 1 metra przy 100°C różnicy temperatur = 1,2 mm przyrostu/skurczu                                                 Element betonowy o długości 5 metrów przy 100°C różnicy temperatur = 6,0 mm przyrostu/skurczu                                 Element betonowy o długości 5 metrów przy 40°C różnicy temperatur = 2,4 mm przyrostu/skurczu                                               Wg takiej kalkulacji możliwy skurcz lub przyrost 5-metrowego elementu betonowego przy różnicy temperatur rzędu 40°C to 2,4 mm. Jeśli teraz szczelina konstrukcyjna przy takim elemencie zostanie wypełniona uszczelniaczem o dopuszczalnej zdolności odkształceń +/-25%, to minimalna szerokość szczeliny musi być wyliczona w poniższy sposób:   (100/25) x 2,4 mm = 9,6 mm. Poza szerokością, drugim niemniej istotnym parametrem spoiny jest jej głębokość. Głębokość zależy od szerokości szczeliny i kalkulować ją można w następujący sposób: głębokość szczeliny = (szer.szczeliny / 3) + 6m.  Jak widać, dla szczelin w miejscach podlegających przemieszczeniom absolutna minimalna głębokość wypełnienia wynosi 6 mm. Wobec tego, dla szczeliny o szerokości 9,6 mm, prawidłowa głębokość to:  (9,6 / 3) + 6 mm = 9,2 mm.                           Sznury dylatacyjne najczęściej wykonywane są z PE (zamknięte komórki) oraz PU (otwarte komórki). Są to materiały znacznie bardziej giętkie i elastyczne od kitu uszczelniającego, przez co nie ograniczają jego ruchów przy skurczu bądź przy rozszerzaniu. Owalny kształt sznura dylatacyjnego pozytywnie wpływa na wymiary spoiny (większa boczna powierzchnia styku uszczelniacza w stosunku do środkowej grubości spoiny). Sznury dylatacyjne wykonane z PU nie powinny być używane tam, gdzie istnieje możliwość działania wody oraz dużych naprężeń mechanicznych (np. fasady budynków). Natomiast sznury wykonane z PE mogą być stosowane w bardziej surowych warunkach, tam gdzie nie jest możliwe wykorzystanie sznurów z PU. Są odporne na działanie wody, powietrza i UV. Znakomicie wydłużają trwałość uszczelnień dylatacyjnych, jak również w znacznym stopniu zmniejszają zużycie elastycznych mas uszczelniających. Podczas układania sznura dylatacyjnego w szczelinie nie należy stosować ostrych narzędzi, ponieważ sznur dylatacyjny może ulec uszkodzeniu i może się z jego wnętrza uwalniać gaz powodujący powstawanie pęcherzyków w strukturze uszczelniacza. Do procesu tego mogą się również przyczyniać promienie słoneczne, które podgrzewając powietrze znajdujące się pomiędzy sznurem dylatacyjnym a uszczelniaczem ułatwiają jego wnikanie w strukturę uszczelniacza. Może prowadzić to do powstawania porów i nierówności na powierzchni szczeliny.

Zbrojenie betonu włóknem polipropylenowym 

  • WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE FIB-18

    FIB-18 POLIPROPYLENOWE WŁÓKNO DO BETONU. Włókno polipropylenowe poprawiające podstawowe własności użytkowe betonu i innych materiałów budowlanych; wykazuje dużą łatwość rozprowadzania w betonie i zaprawie.Zalety: - Zwiększenie parametrów wytrzymałościowych betonu- Radykalna eliminacja rys skurczowych na powierzchni beton i w całej jego objętości- Zwiększenie szczelności i mrozoodporności betonu- Zwiększenie odporności na ścieranie…

  • WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE FIB-34

    FIB-34  POLIPROPYLENOWE WŁÓKNO DO BETONU Włókno polipropylenowe poprawiające podstawowe własności użytkowe betonu i innych materiałów budowlanych; wykazuje dużą łatwość rozprowadzania w betonie i zaprawie.Zalety:- Zwiększenie parametrów wytrzymałościowych betonu- Radykalna eliminacja rys skurczowych na powierzchni betonu i w całej jego objętości- Zwiększenie szczelności i mrozoodporności betonu- Zwiększenie odporności na ścieranie…

description replica watches. more helpful hints https://www.cozyfine.com. read here replica watches. additional reading https://www.egreplica.com. address https://www.replicasdeespana.es/. view zegarki repliki. Best replica watches. Check This Out richardmille. navigate to these guys https://www.ufesawatches.com/. see this website luxury watches replica. visit here fake rolex watches. anchor https://www.drugwatches.com/. cheap price knockoff watches. you could try these out replica patek philipe. look at here now omega replica. 30% off replica tag heure. her explanation hublot mp-05 laferrari replica india. you could check here https://www.biotechnologywatches.com/. read more electronicswatches.com.