Produkty

Pielęgnacja i impregnacja

Pielęgnacja betonu , impregnacja betonowych posadzek przemysłowych

Jedną z najskuteczniejszych metod pielęgnacji posadzek betonowych jest ich zabezpieczenie środkami pielęgnacyjno-impregnacyjnymi (tzw. folią w płynie) takimi jak HARDSEAL AQUA, HARDSEAL DURO czy HARDSEAL LIT. Impregnaty te gwarantują najwyższą skuteczność pielęgnacji nowo wykonywanej przemysłowej posadzki betonowej, a także zapewniają najskuteczniejszą impregnację przemysłowych podłóg betonowych, jastrychowych i cementowych. Naniesienie preparatu błonotwórczego następuje bezpośrednio po zatarciu powierzchni posadzki, co w efekcie daje bezobsługowość procesu pielęgnacji betonu. Wytworzona membrana blokuje odpływ wody z betonu, czym zabezpiecza podłoże przed zbyt szybką utratą wilgoci oraz wzmacniają i uszczelniają powierzchnię posadzki.

Po wysezonowaniu posadzki a także przy oddaniu jej do użytkowania, zaleca się wykonać ponowny zabieg impregnacyjny w celach zabezpieczających i dekoracyjnych np. dla odświeżenia połysku utwardzonej powierzchni betonu.

Dla maksymalnego wydłużenia czasu eksploatacji posadzki oraz zachowania posadzki w jak najlepszym stanie technicznym i wizualnym, w trakcie użytkowania posadzki zabiegi impregnacji powierzchni należy okresowo powtarzać. Częstotliwość zabiegów odnawiania warstwy impregnatu najlepiej powtarzać co 2 do 3 miesiące - w zależności od intensywności użytkowania posadzki.

Utrzymanie czystości posadzek betonowych, środki czyszczące

Powierzchnię posadzki w zależności od skali działających na nie czynników brudzących (np. kurz, pył, drobiny piasku i żwiru, błoto, grafit, ogumienie kół wózków widłowych, smary, oleje, benzyny, chłodziwo  i inne zabrudzenia) należy dokładnie odkurzać odkurzaczem lub mopem do zamiatania.

Do bieżącego, regularnego sprzątania posadzek utwardzanych powierzchniowo posypkami TYBET- HARD oraz impregnowanych środkami HARDSEAL należy:

 • do codziennej pielęgnacji posadzki najlepiej korzystać z urządzeń myjących i zamiatająco-odkurzających, w przypadku czyszczenia posadzki na mokro pozostawić posadzkę do całkowitego wyschnięcia,
 • do czyszczenia zabrudzeń stosować roztwory ogólnodostępnych detergentów- niskopieniących zasadowych lub wysokoalkalicznych łagodnych środków czyszczących np. środków IR-44 Indumaster Internsiv lub przy mocnych zabrudzeniach np. środka  IR-45 Indumaster Strong firmy BUZIL. Zabrania się czyszczenia posadzek środkami o odczynie kwasowym, jak np. kwas chlorowodorowy czy octowy (nawet rozcieńczonych), gdyż doprowadzą one do trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia posadzki,
 • do czyszczenia zabrudzeń nie używać twardych szczotek lub padów, które będą rysowały powierzchnię, stosować pady miękkie lub średnio twarde ( w zależności od stopnia zabrudzenia),
 • wejścia i wyjścia oraz bramy wjazdowe zaopatrzyć w odpowiednie wycieraczki,
 • rozlany / rozsypany czynnik brudzący należy niezwłocznie usuwać z posadzki,
 • unikać ostrych zwrotów i hamowań poruszających się wózków,
 • pojazdy utrzymywać w dobrym stanie technicznym, nie dopuszczając w ten sposób do powstawania wycieków oleju,
 • unikać pozostawiania otwartych bram i drzwi.
 • HARDSEAL AQUA

  PREPARAT DO PIELĘGNACJI I IMPREGNACJI POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH I POWIERZCHNI  BETONOWYCH     HARDSEAL AQUA jest gotowym do użycia bezrozpuszczalnikowym preparatem do pielęgnacji, impregnacji i prawidłowego utwardzenia powierzchni betonowych. Stanowi wodny roztwór specjalnie dobranej dyspersji akrylowej oraz dodatków silikonowych podwyższających szczelność powłoki. Po wyschnięciu tworzy warstwę o charakterze uszczelniającym i pielęgnującym. Pomaga…

 • HARDSEAL DURO

  ROZPUSZCZALNIKOWY IMPREGNAT DO POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH I PODŁOŻY BETONOWYCH.                                         HARDSEAL DURO to gotowy do użycia, bezbarwny roztwór modyfikowanej żywicy akrylowej. Preparat służy do pielęgnacji, impregnacji oraz prawidłowego utwardzenia posadzek. Naniesiony na nowo wykonaną posadzkę zmniejsza wydzielanie się wody zarobowej z betonu poprzez zamknięcie…

 • HARDSEAL LIT

  KRZEMIANOWO-LITOWY USZCZELNIAJĄCO - WZMACNIAJĄCY PREPARAT DO POWIERZCHNI BETONOWYCH             HARDSEAL LIT  to gotowy do użycia roztwór związków krzemianu litu. Dzięki bardzo małym rozmiarom cząstek molekularnych, preparat wnika głęboko w strukturę betonu, gdzie wchodząc w reakcję chemiczną ze związkami wapnia, tworzy nierozpuszczalne w wodzie kryształy wypełniające pory i tym samym uszczelnienia, pielęgnuje  oraz wzmacnia…