O firmie

TYBET Sp. z o.o. jest działającym od 20 lat doświadczonym profesjonalistą na rynku posadzek przemysłowych.

Specjalizujemy się w systemach betonowych nawierzchni utwardzanych powierzchniowo, dostosowanych do każdych – nawet najbardziej ekstremalnych warunków obciążania i eksploatacji nawierzchni.

Oferowane przez nas posadzki przemysłowe są najlepszą i najtrwalszą technologią utwardzania powierzchniowego betonu i są idealnym rozwiązaniem na nawierzchnie do obiektów takich jak:

 • HALE PRODUKCYJNE I MAGAZYNY rolno-spożywcze, przetwórstwa mięsnego, rybnego, paszowego i zbożowego,
 • ZAKŁADY ELEKTRONICZNE, MALARNIE, STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM,
 • CHŁODNIE, MROŹNIE, PRZECHOWALNIE OWOCOWO-WARZYWNE
 • MAGAZYNY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA , HALE MAGAZYNOWE
 • SERWISY SAMOCHODOWE , STACJE OBSŁUGI POJAZDÓW, STACJE PALIW
 • HALE GARAŻOWE I WIELOPOZIOMOWE PARKINGI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
 • ZEWNĘTRZNE PLACE MANEWROWE , RAMPY PRZEŁADUNKOWE , WIATY i wiele innych

Oferujemy:

 • systemy posadzek utwardzanych powierzchniowo (posypki utwardzające DST, metoda „suche na mokre” poprzez wtarcie suchej posypki w mokre podłoże betonowe),
 • systemy napraw nawierzchni stosowane na istniejące, wymagające renowacji podłoża betonowe (zaprawy trudnościeralne PCC – metoda „mokre” na suche” poprzez wylanie nowej warstwy na suche podłoże zagruntowane masą sczepną),
 • systemy pielęgnacji i impregnacji nowo wykonywanych posadzek przemysłowych oraz starych, zwietrzałych i pylących podłoży betonowych,
 • systemy dylatacyjne: poliuretanowe masy uszczelniające, polietylenowe profile (sznury) o średnicy 6-30 mm, środki gruntujące (primer) do zwiększania przyczepności mas PU,
 • systemy cienkowarstwowego wypełniania ubytków w eksploatowanych nawierzchniach,
 • zbrojenie polipropylenowe (włókna) 6 ,12,19 mm - niezbędny dodatek do betonu przy wykonywaniu posadzek przemysłowych oraz jastrychów cementowych, kompozytów konstrukcyjnych, drogowych i hydrotechnicznych; wzmacniający dodatek do suchych mieszanek zapraw i klejów:, zamiennik stalowych siatek przeciwskurczowych.

Ogromne doświadczenie firmy TYBET w branży betonowych posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo oraz najwyższa jakość rozwiązań, oparta na polskiej myśli technologiczno – naukowej sprawia, że oferowane przez nas nawierzchnie skutecznie konkurują z rynkiem zagranicznym i są produktami wysoko cenionymi przez szanowanych na rynku budowlanym generalnych wykonawców, inwestorów, developerów, a przede wszystkich współpracujących z nami wykonawców podłóg i nawierzchni przemysłowych.